Zodra u kenbaar heeft gemaakt dat u zorg wilt ontvangen zal onze zorgcoördinator contact met u opnemen om een kosteloos intakegesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek wordt er geluisterd naar uw zorgvraag: waar loopt u tegenaan? En waar heeft u behoefte aan?

Als uw zorgvraag een geldige (medische) grondslag heeft zal onze zorgcoördinator de zorgaanvraag verder in gang zetten zodat u bij ons in zorg kunt komen.

Medische grondslag

Met een medische grondslag bedoelen wij dat u één of meerdere ziektebeelden heeft waardoor u niet meer (volledig) zelfredzaam bent. Als u hinder in uw dagelijkse activiteiten ondervindt door één of meerdere ziekte(s), waardoor u niet meer alles zelf kan doen, heet dit een ‘medische’ grondslag. Hoogstwaarschijnlijk komt u dan in aanmerking voor zorg.

Transparante zorg

Wij proberen transparante zorg bij u te leveren. Dat doen wij door duidelijk met u af te spreken hoe de zorg bekostigt wordt, waarvoor de zorg dient (doel), hoe vaak u zorg krijgt, hoe lang u zorg krijgt en van wie u de zorg krijgt.

Recht op inzage in uw zorgdossier

Als cliënt heeft u recht tot inzage in uw zorgdossier. Hiermee kunt u, of uw naasten, meekijken in de zorg die u ontvangt. U krijgt van ons inloggegevens waarmee u uw digitale zorgdossier kunt inzien. Daar staan de doelen waar wij aan werken, de zorgrapportages en kunt u zien welke zorgverleners er bij u ingepland staan. Dat is wel zo handig.

Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak bij ons op kantoor te maken om inzage te krijgen in uw digitale zorgdossier.

Digitale zorgmomenten

Tegenwoordig bieden wij ook digitale zorg aan. Door middel van beeldbellen heeft u contact met uw zorgverleners. Hierin herinneren onze zorgverleners u bijvoorbeeld dat het weer tijd is om uw medicatie in te nemen, of kijken zij hoe het met u gaat. Thuis bij u plaatsen wij een tablet (iPad) met internet die u in bruikleen gebruikt. De zorgcoördinator van D.O.Z. Thuiszorg bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt.