Klachtenreglement

D.O.Z. Thuiszorg zet alles op alles om u tevreden te houden, maar het kan natuurlijk zo zijn dat iets minder goed gaat dan verwacht. Wij stellen het daarom op prijs als u uw klacht bij ons kenbaar wilt maken. Op die manier geeft u ons de kans om de klacht op te lossen en om te vormen naar iets positiefs.

  • Interne klachtenprocedure

Wanneer u ergens niet tevreden over bent kunt u dit in eerste instantie het beste bespreken met de

zorgverlener waar het probleem bij speelt. Vaak leidt zo’n dialoog al tot een oplossing.
Als dat geen (gewenste) oplossing biedt kunt u uw klacht schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij

de zorgcoördinator en/of directie. Via dit formulier kunt u uw klacht kenbaar bij ons maken. Wij zullen dan binnen vier (4) weken reageren op uw klacht.
Het indienen van een interne klacht is kosteloos.

  • Externe klachtenprocedure

Klachtenloket Zorg
Als u niet tevreden bent met de uitkomst van de interne klachtenprocedure kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Zorg. Zij zijn een onpartijdige en externe klachtenfunctionaris. Uw klacht kunt u kenbaar maken via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.

Het indienen van een externe klacht kost € 52,50. Dit is voor uw rekening. Mocht u zich willen laten bijstaan door een jurist, dan zijn ook deze kosten voor uw eigen rekening.

Geschillencommissie Zorg
Als u nog steeds niet tevreden bent over de uitkomst kunt u stappen naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Het Klachtenloket Zorg zal u vertellen hoe u die procedure op gang kunt brengen.