Klachtenreglement

Klachtenregeling Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. ofwel D.O.Z. Thuiszorg

D.O.Z. Thuiszorg heeft het liefst tevreden cliënten en is pas tevreden als u dat bent. Mocht de dienstverlening niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid onze zorg te verbeteren. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Mocht u zich eventueel laten bijstaan door een jurist, dan zijn deze kosten uiteraard wel voor uw rekening.

• Interne klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met degene die u bij de zorg, hulp of dienst verleent, of met zijn/haar leidinggevende. In veel gevallen leidt zo’n gesprek tot de oplossing van het probleem. Als dat niet het geval is, dan kunt u zich met uw klacht mondeling of schriftelijk wenden tot de leiding van D.O.Z. Thuiszorg. Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht proberen wij deze af te handelen.

U kunt hier uw klacht bij ons kenbaar maken.

• Externe beroepsprocedure

Klachtenloket Zorg

Als u niet tevreden bent met de uitkomst die D.O.Z. Thuiszorg over uw klacht biedt kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Zorg. Dit is een onpartijdige, externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris in de zin van de Wkkgz. U kunt hier kosteloos uw klacht kenbaar maken, waarna zij kijken hoe beide partijen tot een oplossing kunnen komen. Dit kan via www.klachtenloket-zorg.nl.


Geschillencommissie Zorg
Mocht de voorgaande stap geen soelaas bieden, dan kunt u de klacht formeel laten behandelen door de geschillencommissie. Deze geschillencommissie Zorg Algemeen doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak voor beide partijen. De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit leden van de Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. De commissie behandelt uw klacht en de reactie van degene waarover u klaagt. Daarna doet de commissie een uitspraak. Deze wordt schriftelijk aan u persoonlijk en aan D.O.Z. Thuiszorg medegedeeld.

Meer informatie hierover of voor het indienen van een klacht gaat u naar www.degeschillencommissiezorg.nl.

Over ons

D.O.Z. Thuiszorg staat garant voor een optimale-, schone- en efficiënte dienstverlening tegenover haar cliënten. Deze diensten staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale kring mits u hiervoor geïndiceerd bent. Lees verder >>

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg heeft meerdere dimensies. Dit kan zijn: verzorging- of verpleging aan huis of hulp bij de huishouding. Lees verder >>

Contactgegevens

Postadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

Bezoekadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

T: 010 – 244 98 38
F: 010 – 846 97 56

info@dozthuiszorg.nl

Website ontwikkeling door JVH webbouw JVH webbouw