Gedragscode

Medewerkers, cliënten en bezoekers van D.O.Z. Thuiszorg dienen zich te gedragen volgens deze gedragscode, die is vastgesteld door de directie. Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg en dienstverlening die worden aangeboden binnen en buiten de muren van de instelling. Het doel van deze gedragscode is dat iedereen, medewerker, cliënt en bezoeker, zich veilig kan voelen.

De instelling stelt de volgende eisen aan het gedrag van medewerkers, cliënten en bezoekers:

 • Mensen bejegenen elkaar op een respectvolle manier en houden rekening met elkaar. De instelling tolereert geen enkele vorm van agressie, geweld en bedreiging of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
 • Mensen hebben respect voor elkaars levensbeschouwing, waarden en normen. Discriminatie, in woorden of daden, wordt niet geaccepteerd.
 • Seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan, wordt niet geaccepteerd. Wat daarbij voor de een onschuldig lijkt, kan voor een ander intimiderend zijn.
 • Het gebruik van drugs is niet toegestaan.
 • Misbruik van alcohol is verboden.
 • Medewerkers, cliënten en bezoekers respecteren elkaars eigendommen en gaan zorgvuldig met eigendommen van anderen om.

Alle medewerkers, cliënten en bezoekers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, zijn verplicht dit te melden bij de begeleid(st)er of de directie.

Op overtreding van de gedragscode staan sancties:

 1. Bij lichte overtredingen (ter discretie van de directie) volgt er een mondelinge waarschuwing.
 2. Bij zware overtredingen (wederom ter discretie van de directie), of als de mondelinge waarschuwing geen effect heeft, volgt er een schriftelijke waarschuwing.
 3. Bij herhaaldelijke overtredingen en/of zware overtredingen volgt ontzegging van toegang tot D.O.Z. Thuiszorg. Ook kan er aangifte bij de politie worden gedaan. Voor medewerkers kunnen tevens ook arbeidsrechtelijke maatregelen volgen.
  (Huis)regels

De volgende huisregels gelden binnen en buiten de muren van D.O.Z. Thuiszorg.

Voor cliënten:

 • Zorgmomenten die niet tijdig zijn afgezegd, dus niet 24 uur van tevoren, worden in rekening gebracht.
 • Cliënten die zelf de deur niet kunnen openen regelen een sleutelkluis. Op die manier kunnen medewerkers moeiteloos het huis van de cliënt betreden. D.O.Z. Thuiszorg is niet aansprakelijk als een sleutel kwijtraakt.
 • Cliënten delen geen persoonlijke gegevens zoals pincodes of hun DigiD met medewerkers.
 • Medewerkers mogen niet de auto van cliënten gebruiken om cliënten naar hun afspraken te brengen. Alle schade die voortvloeit uit het autogebruik van een cliënt wordt door D.O.Z. Thuiszorg afgewezen.
 • Cliënten die een klacht over de zorg hebben delen zij deze zo snel mogelijk met D.O.Z. Thuiszorg.
 • Cliënten houden medewerkers niet langer op dan gepland. Medewerkers verlenen zorg aan de hand van de gestelde indicatie. Als cliënten van mening zijn dat de zorg ontoereikend is (tekort) kunnen cliënten dit aankaarten bij de zorgcoördinator.
 • Cliënten zijn te allen tijde thuis wanneer een medewerker zorg komt verlenen. Alleen bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden – ter discretie van de zorgcoördinator of de directie.
 • Cliënten zullen niet roken in het bijzijn van medewerkers. Dit om te voorkomen dat een medewerker blootgesteld wordt aan passief meeroken.

Voor medewerkers:

 1. Medewerkers die bij cliënten over de vloer komen dragen werkkleding waaraan zij te herkennen zijn.
 2. Medewerkers doen een schoenhoes om indien een cliënt dit vraagt.
 3. Medewerkers roken niet in het bijzijn van cliënten. Dit om te voorkomen dat een cliënt blootgesteld wordt aan passief meeroken.
 4. Medewerkers zullen geen privételefoontjes plegen tijdens een zorgmoment. Als de medewerker een belangrijk telefoontje verwacht geeft de medewerker dit bij binnenkomt meteen aan.
 5. Medewerkers hebben recht op pauze als zij langer dan 2 uur achter elkaar werken.
  • uur achter elkaar werken = 5 minuten pauze
  • uur achter elkaar werken = 10 minuten pauze
  • uur achter elkaar werken = 15 minuten pauze
 6. Medewerkers mogen wel wat drinken bij een cliënt, maar niet(s) eten. Eten gebeurt in de eigen pauzetijd.
 7. Medewerkers moeten zorgvuldig omgaan met de spullen van cliënten. Als de medewerker schade berokkent bij een cliënt kan het schadebedrag tot € 150,- netto ingehouden worden op het loon. Alles daarboven komt voor de rekening van D.O.Z. Thuiszorg.
 8. Medewerkers nemen zo min mogelijk persoonlijke (waardevolle) spullen mee naar cliënten. D.O.Z. Thuiszorg is niet aansprakelijk voor vernieling, diefstal of verlies van persoonlijke spullen tijdens de shift van een medewerker. Bij vernieling, diefstal of verlies kan een medewerker aangifte bij de politie doen.
 9. Medewerkers mogen geen geld, gratis diensten, geschenken of giften van cliënten accepteren. Een kleinigheidje, zoals bloemen of een doos chocola, is wel toegestaan.
 10. Medewerkers zullen tijdens het werk geen alcohol of drugs gebruiken, of het bij zich hebben. Dit kan reden tot ontslag op staande voet zijn.
 11. Medewerkers zullen geen steek of vuurwapens bij zich dragen tijdens het werk.