Gedragscode

Medewerkers, cliënten en bezoekers van D.O.Z. Thuiszorg dienen zich te gedragen volgens deze gedragscode, die is vastgesteld door de directie. Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg en dienstverlening die worden aangeboden binnen en buiten de muren van de instelling. Het doel van deze gedragscode is dat iedereen, medewerker, cliënt en bezoeker, zich veilig kan voelen.

De instelling stelt de volgende eisen aan het gedrag van medewerkers, cliënten en bezoekers

• Mensen bejegenen elkaar op een respectvolle manier en houden rekening met elkaar. De instelling tolereert geen enkele vorm van agressie, geweld en bedreiging of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.

• Mensen hebben respect voor elkaars levensbeschouwing, waarden en normen. Discriminatie, in woorden of daden, wordt niet geaccepteerd.

• Seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan, wordt niet geaccepteerd. Wat daarbij voor de een onschuldig lijkt, kan voor een ander intimiderend zijn.

• Het gebruik van drugs is niet toegestaan.

• Misbruik van alcohol is verboden.

• Medewerkers, cliënten en bezoekers respecteren elkaars eigendommen en gaan zorgvuldig met eigendommen van anderen om.

Alle medewerkers, cliënten en bezoekers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, zijn verplicht dit te melden bij de begeleid(st)er of de directie.

Op overtreding van de gedragscode staan sancties

1. Bij lichte overtredingen of de eerste keer dat bepaald gedrag voorkomt komt er een formele waarschuwing door de directie.

2. Indien deze waarschuwing niet voldoende is om het gedrag te corrigeren zal bij herhaling of bij zwaardere vergrijpen een schriftelijke waarschuwing of berisping volgen, door of namens de directie.

3. Bij herhaaldelijke overtredingen, zware overtredingen, overplaatsing van cliënten of ontslag van cliënten volgt ontzegging van toegang tot D.O.Z. Thuiszorg. Voor bezoekers volgen er arbeidsrechtelijke maatregelen conform de wetgeving en voor de medewerkers conform de cao. Ook kan, waar dat van toepassing is, er aangifte bij de politie worden gedaan.

Over ons

D.O.Z. Thuiszorg staat garant voor een optimale-, schone- en efficiënte dienstverlening tegenover haar cliënten. Deze diensten staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale kring mits u hiervoor geïndiceerd bent. Lees verder >>

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg heeft meerdere dimensies. Dit kan zijn: verzorging- of verpleging aan huis of hulp bij de huishouding. Lees verder >>

Contactgegevens

Postadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

Bezoekadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

T: 010 – 244 98 38
F: 010 – 846 97 56

info@dozthuiszorg.nl

Website ontwikkeling door JVH webbouw JVH webbouw