Uw thuiszorg financieren

Hoe wordt uw thuiszorg gefinancierd?

Dit kan op verschillende manieren. Er is namelijk een batterij aan mogelijkheden hoe u zorg thuis over de vloer kunt krijgen.

– Vanuit uw zorgverzekering; dit betreft de functies ‘persoonlijke verzorging’ en ‘verpleging’. De wijkverpleegkundige moet u wel indiceren hiervoor. De aanvraag en de afhandeling voor deze functies wordt verzorgd door D.O.Z. Thuiszorg. U laat ons weten dat u zorg nodig heeft en wij houden ons bezig met het verkrijgen van een gepaste indicatie voor u.

– Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is op 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit is bij cliënten die continue intensieve zorg nodig hebben. Wij doen een aanvraag voor een zorgzwaartepakket (ZZP).

– Vanuit de gemeente met de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo). Bij de gemeente kunnen we aankloppen voor aanvragen met betrekking tot de ‘huishoudelijke verzorging’, ‘begeleiding individueel’ of ‘begeleiding groep’.

– U kunt natuurlijk ook particulier zorg ontvangen. Deze worden dan gefinancierd uit uw eigen zak.

U hoeft zich als zorgvrager in eerste instantie niet bezig te houden met hoe het bekostigt gaat worden. Dat kunnen wij makkelijk bepalen met een intakegesprek.

Als u de zorg gaat ontvangen vanuit de Wlz of de Wmo, is het zo dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit hangt af van uw inkomen. De incassering van de eigen bijdrage loopt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hierover ontvangt u vanzelf een brief als de indicatie eenmaal is toegekend. De functies verpleging en verzorging kennen geen eigen bijdrage.

Al onze diensten worden geleverd op basis van een Pgb (Persoongebonden budget). Dit betekent dat u uw zorg inkoopt bij ons, en wij u factureren hiervoor. Deze dient u te declareren bij uw zorgverzekeraar of de SVB (Sociale Verzekeringsbank), afhankelijk van welke functie u ontvangt. Mocht deze last te zwaar zijn voor u, dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

 

Over ons

D.O.Z. Thuiszorg staat garant voor een optimale-, schone- en efficiënte dienstverlening tegenover haar cliënten. Deze diensten staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale kring mits u hiervoor geïndiceerd bent. Lees verder >>

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg heeft meerdere dimensies. Dit kan zijn: verzorging- of verpleging aan huis of hulp bij de huishouding. Lees verder >>

Contactgegevens

Postadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 64
3074 JC Rotterdam

Bezoekadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 64
3074 JC Rotterdam

T: 010 – 244 98 38
F: 010 – 846 97 56

info@dozthuiszorg.nl

Website ontwikkeling door JVH webbouw JVH webbouw