Verpleging is gericht op het voorkomen of herstellen van een aandoening of een beperking. Deze zorg kan van tijdelijke of langdurige aard zijn. Tijdelijk in het geval u bijvoorbeeld een operatie heeft gehad en u thuis moet herstellen. Langdurig wanneer uw situatie niet beter zal worden, bijvoorbeeld door ouderdom of een ziekte die niet meer over gaat.

Bij verpleging kunt u denken aan hulp zoals:

  • Wondzorg;
  • Toedienen van medicatie zoals insuline spuiten of ogen druppelen;
  • Thuisbeademing;
  • Inbrengen en verwijderen van een sonde of katheter.