Begeleiding individueel, ook wel ambulante begeleiding genoemd, omvat ondersteuning bij uw dagelijkse levensactiviteiten. Dat kan zijn; het begeleiden naar een ziekenhuis- of doktersafspraak, het lezen van uw post en/of het ordenen van uw administratie.

Wij helpen u om zelf de regie over uw leven te houden. Ons team is erop gericht u te ondersteunen in het zelfstandig blijven wonen en stimuleert u om zelfredzaam te zijn.

Begeleiding individueel kan hulp bieden bij:

  • Het structureren of op gang brengen van uw dag;
  • Meegaan naar dokters- of ziekenhuisafspraken;
  • Het op de rit krijgen van uw leven na een trauma (ziekte of een nare gebeurtenis);
  • Opbouwen en/of uitbreiden van uw sociale netwerk;
  • Uw administratie.*

Begeleiding individueel vindt thuis bij u plaats, tenzij u daar met uw begeleider andere afspraken over maakt.

*Wanneer wij merken dat u voor uw administratie intensieve(re) begeleiding nodig heeft, zullen we samen met u zoeken naar oplossingen om u te ontzorgen.