D.O.Z. Thuiszorg biedt verschillende zorgdiensten aan, afgestemd op uw zorgbehoefte(s). Wij denken graag mee met uw zorgvraag. Om die reden plannen wij dan ook een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek in die u voert met onze zorgcoördinator. Samen bepalen jullie welke zorg er wordt ingezet.

Zorgaanbod

Hieronder staan de verschillende diensten die wij aanbieden:

Financieren van uw zorg

De bovenstaande diensten kunnen bij ons gefinancierd worden op drie verschillende manieren:

1. Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Een wijkverpleegkundige komt bij u langs om een zorgplan op te stellen. In dat zorgplan staat welke beperkingen u ervaart (medische grondslag), welke medicatie u eventueel gebruikt, welke zorg u allemaal nodig heeft en hoe lang die zorg in eerste instantie ingezet moet worden.

De wijkverpleegkundige stuurt dat zorgplan vervolgens ter goedkeuring naar uw zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar dat zorgplan heeft goedgekeurd ontvangt u op uw huisadres een machtiging. Dat is uw bewijs dat u zorg bij ons mag inkopen.

Maandelijks krijgt u van ons een factuur die u doorstuurt naar uw zorgverzekeraar. Wanneer het geld binnen is op uw rekening maakt u dit geld over naar ons.

2. Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als er geen vooruitzicht is op een verbetering in uw situatie, kunt u een beroep doen op de Wlz. Wij kunnen deze aanvraag voor u indienen. Het CIZ toetst dan of uw ziektebeeld(en) permanent zijn en of u daar hulp bij nodig heeft. Als dat zo is krijgt u een levenslange indicatie van het CIZ. Daarmee koopt u uw zorg bij ons in.

Deze vergoeding wordt dan maandelijks vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan ons gestort.

3. Particulier. U betaalt zelf de zorg.

Als het zo is dat u hulp nodig heeft, maar er geen geldige (medische) grondslag is die vanuit de Zvw of de Wlz bekostigd kan worden, kunt u uiteraard uw zorg ook zelf bekostigen. Contacteer ons voor onze uurtarieven.

Samen met onze zorgcoördinator bespreekt u bij het intakegesprek welke optie het beste aansluit op uw situatie. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.