Cliëntenraad

Voor wie is de cliëntenraad?

Onze cliëntenraad is er voor de cliënten die zorg van ons ontvangen. Huishoudelijke- en persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel of begeleiding groep.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad overlegt twee keer per jaar onderling en met de directie over allerlei zaken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over de zaken die beter kunnen. Zij denken actief mee over huidige en toekomstige zaken met betrekking tot de organisatie en de activiteiten die worden georganiseerd. Over het algemeen kunnen we dus zeggen dat de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van de klanten van D.O.Z. Thuiszorg vertegenwoordigen. De precieze taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De voorzitter van de centrale cliëntenraad is meneer M. Cetinkaya.

In onze cliëntenraad zit een mix van cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten/familieleden die dat nu zijn of in het verleden zijn geweest. U neemt zitting in de cliëntenraad omdat u zich graag voor de belangen van u en andere cliënten wilt inzetten. Dat kunt u doen als u bij ons woont, maar ook als u een van onze cliënten (wettelijk) vertegenwoordigt. Of als u contactpersoon bent voor een bewoner die dementeert. En natuurlijk kunnen ook cliënten die zelfstandig wonen en thuiszorg ontvangen zitting nemen in onze cliëntenraad. Gewoon als lid, bestuurslid of voorzitter, we vinden het fijn als u met ons meedenkt!

Deelname hieraan is vrijwillig.

Wilt u hier meer informatie over? Mail dan naar clientenraad@dozthuiszorg.nl.

Over ons

D.O.Z. Thuiszorg staat garant voor een optimale-, schone- en efficiënte dienstverlening tegenover haar cliënten. Deze diensten staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale kring mits u hiervoor geïndiceerd bent. Lees verder >>

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg heeft meerdere dimensies. Dit kan zijn: verzorging- of verpleging aan huis of hulp bij de huishouding. Lees verder >>

Contactgegevens

Postadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

Bezoekadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

T: 010 – 244 98 38
F: 010 – 846 97 56

info@dozthuiszorg.nl

Website ontwikkeling door JVH webbouw JVH webbouw